Sample Heading

Sample Heading

ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಿತಿ (ಐಎಂಸಿ)

Primary tabs

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ

ಡಾ.ಎಂ.ಆರ್. ದಿನೇಶ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐಸಿಎಆರ್ - ಐಐಎಚ್ಆರ್, ಹೇಸರಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಂಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು  560 089.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಟಿ.ಕೆ. ಬೆಹೆರಾ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ,

ತರಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗ,

ಐಸಿಎಆರ್ - ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ,

ಹೊಸ ದೆಹಲಿ 110 012

ಸದಸ್ಯರು

ಡಾ. ಮಾರ್ಕೆಂಡೇ ಸಿಂಗ್

ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ,

ಹೂಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಭೂದೃಶ್ಯದ ವಿಭಾಗ,

ಐಸಿಎಆರ್ - ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ,

ಹೊಸ ದೆಹಲಿ 110 012.

ಸದಸ್ಯರು

ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,

ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ,

ಹೊಸದಿ 110 110.

ಸದಸ್ಯರು

ಡಾ. ನೀಲಿಮಾ ಗಾರ್ಗ್

ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು , ಕೊಯ್ಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಐಸಿಎಆರ್ -ಕೇಂದ್ರೀಯ ಉಪ-ಉಷ್ಣವಲಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ,

ರೆಹ್ಮಾನ್ಖೇರಾ, ಕಾಕೊರಿ ಪೋಸ್ಟ್,

ಲಕ್ನೋ 226 106, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ.

ಸದಸ್ಯರು

ಡಾ. ಟಿ. ಜನಕಿರಾಮ್

ಸಹಾಯಕ ಉಪ  ಮಹಾನಿರ್ದೇಹಶಕರು (ಎಚ್ಎಸ್-ಐ),

ಐಸಿಎಆರ್ , ಕೃಶಿ ಅನುಸಂದನ್ ಭವನ್-II, ಪುಸಾ,

ಹೊಸದಿ 110 110.

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ.ಎಸ್. ಜಾರ್ಜ್

ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ,

ಐಸಿಎಆರ್ - ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ 500 030.

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಜಿ. ಹರಕಂಗಿ

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ,

ಐಸಿಎಆರ್ - ಐಐಎಚ್ಆರ್, ಹೇಸರಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಂಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು  560 089.

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು