Sample Heading

Sample Heading

Contact Us

ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ
Sl. No ಹೆಸರು Designation ವಿಳಾಸ Contact Details
1 ಡಾ.ಬಿ. ಏನ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಐಸಿಎಆರ್ - ಐಐಎಚ್ಆರ್, ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 089. ವಿ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ/ ಮಿಂಚಂಚೆ director[dot]iihr[at]icar[dot]gov[dot]in ಜಾಲತಾಣ https://www.iihr.res.in 080-28466471 080-28466353
ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ
Sl. No ಹೆಸರು Designation ವಿಳಾಸ Contact Details
2 ಡಾ. ಗೋಬಿಂದ ಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಐಸಿಎಆರ್ - ಐಐಎಚ್ಆರ್- ಕೇಂದ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ AIGINIA, NH-5, ಭುವನೇಶ್ವರ -751019 (ಒರಿಸ್ಸಾ) ವಿ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ/ ಮಿಂಚಂಚೆ headches@rediffmail.com 0674- 2471712/2471867
3 ಶ್ರೀ. ಜಿ .ಜಿ. ಹರಕಂಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿ ಎ ಓ) ಐಸಿಎಆರ್ - ಐಐಎಚ್ಆರ್ , ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560089 ವಿ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ/ ಮಿಂಚಂಚೆ hoa[dot]iihr[at]icar[dot]gov[dot]in 080-28466370 Fax : (080) 28466371
4 ಡಾ. ಲಚುಮಿಕಂತ್ ಭಾರತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೇಂದ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ, ಚೆಟ್ಟಲ್ಲಿ -571 248 ದೂರವಾಣಿ -08276-266635 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್- 08276-266300 ವಿ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ/ ಮಿಂಚಂಚೆ chesc[dot]iihr[at]icar[dot]gov[dot]in; cheschettalli[at]gmail.com; lk[dot]bharathi[at]icar[dot]gov[dot]in 08276-266635 Fax- 08276-266635
5 ಡಾ. ಎನ್. ಲೋಗಾನಂದನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಐಸಿಎಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ (ಕರ್ನಾಟಕ), ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್-572168 ವಿ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ/ ಮಿಂಚಂಚೆ : kvkh[dot]iihr[at]icar[dot]gov[dot]in nagarajan.loganandhan[at]icar[dot]gov[dot]in 0816-2243175 0816-2243177
6 ಡಾ. ಸಿ.ಕೆ.ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪಿಎಮ್ಇ ಐಸಿಎಆರ್ - ಐಐಎಚ್ಆರ್ , ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560089 ವಿ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ/ ಮಿಂಚಂಚೆ pme[dot]iihr[at]icar[dot]gov[dot]in narayana[dot]ck[at]icar[dot]gov[dot]in 080-23086100 Extx : 230
ಜಾಗೃತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
Sl. No ಹೆಸರು Designation ವಿಳಾಸ Contact Details
7 ಡಾ. ಪಿ. ಸಿ. ತ್ರಿಪಾಠಿ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಐಸಿಎಆರ್ - ಐಐಎಚ್ಆರ್ , ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560089 ವಿ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ/ ಮಿಂಚಂಚೆ vigilance[dot]iihr[at]icar[dot]gov[dot]in; prakash[dot]tripathi[at]icar[dot]gov[dot]in 080-23086100